Betekenis gebruikte Arabische woorden/zinnen
& gebruikelijke uitdrukkingen onder de Moslims


Bismillahir ragmanier rahiem
In de naam van Allah de Barmhartige, de Genadevolle
Deze zin wordt bijna overal voor gebruikt: voor het slapen gaan, het eten, naar buiten gaan, lezen van de Koraan ...enz..

Alhamdoelilah
Alle lof zij Allah
Dit wordt gebruikt als uitdrukking van dankbaarheid en lofprijzing.

Allah akbar
Allah is groot

Allahoe alam
Allah is de Alwetende

Ashadoe ana la ilaha ila Allah, wa ashadoe ana Mohammad abdoe warashoeloe
Wij getuigen dat er geen god is dan Allah en wij getuigen dat Mohammad ook Hem volgt en hij is Zijn boodschapper

Assalamoe alaikoem
Vrede zij met u

Astagfiroellah
Moge Allah het vergeven

Barak Allah
Moge Allah u zegenen

Djazakallah
Moge Allah je belonen

Fi amanillah
Moge Allah je beschermen

Fi sabililah
Op Allah's weg

Hamdoela
Dank u Allah

Inna lillahi wa inna ilaihi radjioen
Wij behoren tot Allah en tot Hem zullen we terug keren
Dit wordt gezegd bij het overlijden van iemand.

Insja Allah
Alleen als Allah het wil

La ilaha ila Allah, Mohammad rasoeloe Allah
Er is geen god dan Allah, Mohammad is Zijn boodschapper

Masja Allah
Wat Allah heeft gewild

Sjafakallah
Moge Allah je gezondheid schenken

Soebhan Allah
Volmaakt is Allah
Uitdrukking van verbazing en bewondering.

Stagver Allah
Vergeef mij Allah

Wa alaikoem salam wa rahmatoelllahi wa barakatoehoe
Vrede zij ook met u en de genade van Allah en Zijn zegeningen


Voor meer woorden zie op de website van Wikipedia Lijst van islamitische termen in het Arabisch